Kolejna transza na badania nad MPS przelana

Jak zawsze zaczynamy od podziękowań dla Darczyńców: wszystkie otrzymywane środki, z 1%, z aukcji, przelewy, są wykorzystane na finansowanie badań nad MPS w Polsce i za granicą oraz na rehabilitację Maćka.
W Polsce wykonujemy badania na UJ w Krakowie i UG w Gdańsku nad wpływem wybranych klas związków małocząsteczkowych i polimerowych na poziom siarczanu heparanu w komórkach pacjentów z mukopolisacharydozą typu IIIA.
Za granicą: wspieramy terapię genową opracowaną przez dr Hayian Fu w Ohio, USA a niedawno wykonaliśmy przelew do Australii, gdzie prof. J. Hopwood bada dla nas zmiany w mózgu pacjentów chorych na MPS.
To tylko dzięki temu, że nas wspieracie, te badania wciąż idą do przodu. Jeszcze raz, z całego serca, DZIĘKUJEMY!

Grant dla Hopwooda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA image