Monthly Archives: February 2012

Integracja sensoryczna – to możliwe dzięki Wam

Jeszcze kilka miesięcy temu Maciek nie byłby w stanie wykonać żadnego z tych ćwiczeń. Jednak dzięki Waszej pomocy, wytrwałości i determinacji jego rodziców oraz spaniałym rehabilitantom Maciek radzi sobie coraz lepiej.