Wyniki akcji Mały Maciek i Wielcy Czarodzieje

Uzbierane z Waszą pomocą środki finansowe na pomoc dla Maćka były gromadzone na kontach Fundacji PwC oraz Fundacji Zdążyć z Pomocą.

Na konto Maćka w Fundacji PwC wpłynęło ogółem 163 tys. PLN, które rozdysponowano w następujący sposób:

  • 62 tys. PLN (18.750 tys. USD) zostało przelane do Baylor College of Medicine w Houston, na badania nad genem TFEB (kolejne 18.750 tys. USD zostanie przelane do Houston w następnym kwartale);
  • 30 tys. PLN zostało przelane na Uniwersytet Gdański do zespołu Prof. Grzegorza Węgrzyna, zajmującego się badaniami nad genisteiną;
  • 3 tys. PLN na koszty organizacji imprez charytatywnych;
  • 3 tys. PLN na koszty uczestnictwa mamy Maćka w konferencji naukowej dotyczącej Mukopolisacharydoz w Northampton w Wielkiej Brytanii.

Na konto Fundacji Zdążyć z Pomocą wpłynęło 185 tys. PLN z czego 110 tys. w bieżącym miesiącu z tytułu 1% podatku (rozliczenia za 2010 r.).
Do tej pory 18 tys. PLN zostało przeznaczone na leczenie i rehabilitację Maćka. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na kontynuację rehabilitacji oraz dalsze badania nad lekiem w kraju i za granicą.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA image