Nowy zakup z zebranych środków

Z radością oznajmiamy, że do naszej drużyny pracującej nad lekiem na MPS wkrótce dołączy nowiuteńki Licznik Komórek, który będzie wiernym druhem i kompanem dr Kamila Kamińskiego z Wydziału Chemiii UJ. Jego towarzystwo pozwoli nam przyspieszyć i udoskonalić nasze prace.

Chcieliśmy podziękować firmie Merck Millipore za przyznanie Maćkowi dodatkowego rabatu na zakup. Dzięki temu zaoszczędziliśmy ponad 2 tys zł, które możemy przeznaczyć na zakup sensorów do licznika!!!


A komórki będziemy liczyć w, również nowiutkiej, Komorze Laminarnej, która czeka ze swą sterylną czeluścią na zaakceptowanie naszego wniosku przez Komisję Bioetyczną i Izbę Lekarską. Zgoda ta jest niezbędna aby pobierać komórki od pacjentów chorych na MPS.

Bardzo prosimy rodziców dzieci z MPS IIIA oraz MPS II zainteresowanych wzięciem udziału w badaniach nad MPS w Krakowie (UJ) o zgłoszenie mailowe na adres arleta.feldman@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA image