Monthly Archives: November 2013

Kolejna transza na badania nad MPS przelana

Jak zawsze zaczynamy od podziękowań dla Darczyńców: wszystkie otrzymywane środki, z 1%, z aukcji, przelewy, są wykorzystane na finansowanie badań nad MPS w Polsce i za granicą oraz na rehabilitację Maćka. W Polsce wykonujemy badania na UJ w Krakowie i UG w Gdańsku nad wpływem wybranych klas związków małocząsteczkowych i polimerowych na poziom siarczanu heparanu […]